Implantologija

Zubni implant imitira koren zuba i obično je oblika šrafa.  Izrađen je od visoko prečišćenog titana i njegovih legura. Ovaj materijal je u potpunosti bioinertan, što znači da ga organizam ne prepoznaje kao strano telo. Samim tim ne postoji mogućnost njegovog odbacivanja, niti pojave alergijskih reakcija.

Indikacije za ugradnju implanata su kao što smo napomenuli, nedostatak jednog, više zuba ili totalna bezubost. Takođe, pacijenti sa protezama koje klackaju i spadaju predstavljaju kadnidate za ‘mini’ implante koji će protezu držati na mestu.

Osnovni preduslov za uspeh terapije je dovoljna količina kosti na mestu predviđenom za implantaciju. U našem Centru iz tog razloga primenjujemo posebne tehnike vađenja zuba, uz minimalan bol i maksimalno očuvanje okolne kosti, jer smatramo da je mesto svakog izvađenog zuba potencijalno mesto implantacije. U sklopu preimplantološke pripreme rana se nakon vađenja zuba pakuje biomaterijalom koji omogućava očuvanje koštanih dimenzija. Ukoliko se na osnovu radiografskih analiza ustanovi da su koštane dimenzije nedovoljne za ugradnju implanta, naš stručni tim će izvršiti tehniku nadoknade (augmentacije) kosti savremenim biomaterijalima, a nakon toga implantaciju.

Nažalost, postoje izvesna hronična oboljenja i stanja kod kojih je terapija implantima kontraindikovana. Te kontraindikacije mogu biti apsolutne i relativne tj. one kod kojih je uz određene mere implantacija moguća.

 • pušenje (više od 10 cigareta dnevno);
 • lekovi koji utiču na metabolizam kosti (bisfosfonati);
 • nelečena ili nedovoljno kontrolisana šećerna bolest (diabetes mellitus);
 • smanjen imunološki kapacitet organizma uslovljen bolešću ili lekovima;
 • skorašnji infarkt miokarda;
 • generalizovana sekundarna osteoporoza;
 • radioterapija u toku.
 • loša oralna higijena;
 • prisustvo parafunkcija (bruksizam, škrgutanje zubima);
 • nedovoljni volumen bezubog grebena (kosti);
 • nepovoljni međuvilični odnosi;
 • akutna stanja izazvana bakterijskom, virusnom ili gljivičnom infekcijom.

Detaljna obaveštenja u pogledu metoda lečenja, materijala i implanatnog sistema dobićete po obavljenom pregledu i radiografskoj analizi koja se radi sa svakim pacijentom.

 • obučićemo Vas i motivisati za pravilnim održavanjem oralne higijene, što je od izuzetne važnosti za uspeh terapije i sprečavanje infekcije kosti oko implanta (periimplantitis);
 • pušači – smanjite broj cigareta do ispod 10 dnevno!;
 • ukoliko bolujete od nekog hroničnog oboljenja obavićemo određene konsultacije sa nadležnim lekarom u cilju što bolje pripreme za operaciju.

Nakon implantacije, postoperativni tok je isti kao kod lakših oralno-hirurških intervencija. Dobićete savet o potrebnoj medikamentoznoj terapiji i ponašanju nakon intervencije uz pisani izveštaj.

Potreban je određen vremenski period neophodan za stabilno vezivanje implanta i okolne kosti. Dužina tog perioda zavisi od brojnih faktora, ali najčešće iznosi oko 2 meseca i za to vreme implant ne opterećujemo protetskom nadoknadom.

Postoje implanti koji zahvaljujući svom dizajnu i naprednoj površini mogu da se opterete odmah po ugradnji, tako da pacijent dobija privremenu protetsku nadoknadu u istoj poseti. Ovakav protokol posebno je pogodan kod pacijenata koji su ograničeni vremenom koje mogu da odvoje za terapiju.

Nakon radiografske verifikacije da je implant uspešno integrisan u okolnu kost nastupa faza ‘otkrivanja’ implanta i postavljanja kapice koja formira gingivu oko buduće nadoknade. Ta faza traje do 15 dana, nakon čega se uzima otisak i pristupa izradi definitivne protetske nadoknade.

Zakažite pregled

zakazi_pregled

Zašto odabrati SLODENT DENTAL CENTAR? Postoji stotine jezika u svetu, a osmeh ih govori sve. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i primeni savremenih materijala omogućujemo precizan, brz i bezbolan tretman u prijatnom ambijentu. U našem Centru primenjujemo materijale vodećih svetskih proizvođača estetskih materijala u stomatologiji. Ukoliko želite da saznate nesto više o ovome posetite nas u našoj ordinaciji na Banovom Brdu.

Gore