O nama

Ko smo mi?

Stvaranjem Centra za estetsku stomatologiju Slodent, omogućili smo našim pacijentima da osete jednu potpuno novu dimenziju posete stomatologu. Konstantnim ulaganjem u edukaciju obezbedili smo da se naše terapijske procedure ne razlikuju od onih u dentalnim centrima najrazvijenijih zemalja. Opremanjem Centra po najvišim standardima, obezbedili smo da nivo usluga i ambijent u kome se one pružaju budu na zavidnom nivou.

Upoznaj tim

Dr sci Vladimir S. Todorović

Specijalista oralne implantologije

Vladimir S. Todorović, doktor medicinskih nauka (stomatologija) - specijalista, rođen je 24.07.1981. godine u Beogradu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine, nakon čega je 2010. završio akademske specijalističke studije na modulu – Implantologija. 2009. godine upisao je Doktorske studije, a odbranom doktorske disertacije 2017. godine stekao je naziv doktor medicinskih nauka - stomatologija. Zaposlen je na Stomatološkom fakultetu kao saradnik na naučnom projektu. Član je međunarodnog udruženja implantologa i Evropske asocijacije za oseointegraciju. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Detaljniju biografiju sa naučnim radovima možete pogledati klikom na link ispod.

Doc. dr Milica Gajić

Specijalista Dečje i preventivne stomatologije

Milica Gajić, doktor medicinskih nauka (stomatologija) rođena je 24.03.1982. godine u Užicu. Diplomirala je 2007. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.14. Specijalističke akademske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu upisala je 2012, a završni specijalistički rad odbranila je 2013. Po završetku istih, upisuje doktorske akademske studije. Doktorsku disertaciju odbranila je 2018. i time stekla naučno zvanje doktor medicinskih nauka – stomatologija. Iste, 2013. započela je i sa zdravstvenom specijalalizacijom iz oblasti Preventivna i dečja stomatologija. Specijalistički ispit je položila 2018. sa ocenom odličan i time stekla stručni naziv specijalista preventivne i dečje stomatologije.

Doc. dr Miroslav Vasović

Specijalista oralne hirurgije

Rođen 26.06.1982.godine u Leposaviću, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranio 2018. godine na Stomatološkom fakultetu u Kragujevcu, gde je izabran u zvanje docenta na predmetu Oralna hirurgija. Autor je više naučnih radova.

Galerija

Zakažite pregled

zakazi_pregled

Zašto odabrati SLODENT DENTAL CENTAR? Postoji stotine jezika u svetu, a osmeh ih govori sve. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i primeni savremenih materijala omogućujemo precizan, brz i bezbolan tretman u prijatnom ambijentu. U našem Centru primenjujemo materijale vodećih svetskih proizvođača estetskih materijala u stomatologiji. Ukoliko želite da saznate nesto više o ovome posetite nas u našoj ordinaciji na Banovom Brdu.

Gore